Obuka tandem pilota

PROGRAM PREOBUKE TANDEM PILOTA PARAGLAJDINGA

Ispitu za sticanje ovlašćenja tandem pilota paraglajdinga može pristupiti lice koje: ima navršenih 18 godina života; poseduje dozvolu pilota najmanje dve godine; je ostvarilo ukupan nalet od najmanje 200 sati letenja paraglajderom ili motornim paraglajderom, uključujući najmanje deset preleta paraglajderom ili motornim paraglajderom; je u ovlašćenom centru za obuku prema odobrenom program obuke završilo: najmanje 20 sati teoretske obuke i najmanje pet sati praktične obuke.

Kandidat za ovlašćenje tandem pilot paraglajdinga pre praktične obuke u vazduhu po odobrenom programu mora završiti teortetsku obuku iz predmeta: vazduhoplovni propisi, teorija letenja, vazduhoplovna meteorologija, konstrukcije i sistemi tandem paraglajdera i ljudske mogućnosti i ograničenja. Pre prelaska na obuku u vazduhu kandidat mora da završi teoretsku obuku i uradi testove iz navedenih predmeta.

Vežbe praktičnog programa se izvode sa instruktorom – mentorom koga imenuje rukovodilac Centra za obuku i po odobrenom program od strane Direktorata. Nakon uspešno apsolviranih vežbi praktičnog programa, kandidat za tandem pilota paraglajderom će od Centra dobiti pisanu potvrdu o izvršenoj preobuci s kojom će u Direktoratu podneti zahtev za ispit. Nakon dobijanja rešenja za ispit, kandidat pristupa ispitui podnosi zahtev za upis ovlačćenja u dozvolu pilota paraglajdera. Kandidat za tandem pilota paraglajdera mora posedovati uverenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od strane ovlašćenog vazduhoplovnog medicinskog centra prema kriterijmima EASA za klasu 2.