Napredna obuka

Napredna obuka paraglajdinga

Naprdnu obuku obuhvata dva nivoa PP3  i  PP4

U ovom delu obuke učenik izvodi  poletanje, jedrenje na padini i laganoj termici, oštriji zaokreti  komandama, zaokreti telom–promenom  težšita, pravila letenja na padini, spori let, izbegavanje loma uzgona, prilazni krug za sletanje.

Cilj obuke Para-pro-3:

  • spori let,
  • tehnikom jedrenja na padini i u manjoj termici,
  • pravilima letenja na padini,
  • pravu prvenstva kretanja u vazduhu kao i
  • izbegavanje loma uzgona i tehnikom  sletanja na određeni teren (prilazni krug za sletanje).

Cilj obuke Para-pro-4:

letenje_u_termici
Grafički prikaz termičkog stuba

 

Obuku u vazduhu na nivou Para-pro-4 mogu izvoditi učenici koji su savladali veštine letenja na nivou

  • Para-pro-3
  • Letenje u termici,
  • Osnove navigacije i
  • Prinudni postupci.