OBUKA PILOTA ZA LETENJE MOTORNIM PARAGLAJDEROM

PROGRAM OBUKE PILOTA ZA LETENJE MOTORNIM PARAGLAJDEROM 

Ispitu za sticanje ovlašćenja pilota motornog paraglajdinga može pristupiti lice koje: ima navršenih 18 godina života; poseduje dozvolu pilota najmanje dve godine; je ostvarilo ukupan nalet od najmanje 200 sati letenja paraglajderom ili motornim paraglajderom, uključujući najmanje deset preleta paraglajderom ili motornim paraglajderom; je u ovlašćenom centru za obuku prema odobrenom program obuke završilo: najmanje 20 sati teoretske obuke i najmanje pet sati praktične obuke.

Kandidat za ovlašćenje pilot motornog paraglajdinga pre praktične obuke u vazduhu po odobrenom programu mora završiti teortetsku obuku iz predmeta: vazduhoplovni propisi, teorija letenja, vazduhoplovna meteorologija, konstrukcije motora i elise, i ljudske mogućnosti i ograničenja. Pre prelaska na obuku u vazduhu kandidat mora da završi teoretsku obuku i uradi testove iz navedenih predmeta.

Vežbe praktičnog programa se izvode sa instruktorom – mentorom koga imenuje rukovodilac Centra za obuku i po odobrenom program od strane Direktorata. Nakon uspešno apsolviranih vežbi praktičnog programa, kandidat za pilota paraglajderom će od Centra dobiti pisanu potvrdu o izvršenoj preobuci s kojom će u Direktoratu podneti zahtev za ispit. Nakon dobijanja rešenja za ispit, kandidat pristupa ispitui podnosi zahtev za upis ovlačćenja u dozvolu pilota paraglajdera. Kandidat za pilota motornog paraglajdera mora posedovati uverenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od strane ovlašćenog vazduhoplovnog medicinskog centra prema kriterijmima EASA za klasu 2.

 SAVE_20210327_212516IMG-7792de77c4c8906c377b071425e2fb2a-VIMG-e7bde5fe96ac38612e473ff093beb38d-V