Obuka instruktora

PROGRAM OBUKE INSTRUKTORA PARAGLAJDINGA

Ispitu za sticanje ovlašćenja instruktora paraglajdinga može pristupiti lice koje : ima navršenih 18 godinu života; poseduje dozvolu pilota paraglajdera najmanje dve godine; je ostvarilo ukupan nalet od najmanje 100 sati letenja paraglajderom ili motornim paraglajderom, uključujući najmanje 10 preleta paraglajderom ili motornim paraglajderom, od čega najmanje dva preleta duža od 50km; je u ovlašćenom centru za obuku prema odobrenom program obuke završilo: najmanje 25 sati teoretske obuke iz predmeta: vazduhoplovni propisi, teorija letenja, vazduhoplovna meteorologija, konstrukcija i sistemi paraglajdera, ljudske mogućnosti i ograničenja i metodika obuke; praktičnu obuku, koja uključuje četiri sata obuke na zemlji, 10 letova na malim i srednjim visinama i pet letova na velikim visinama.

Kandidat za sticanje ovlašćenja instructor paraglajddinga će od Centra dobiti pisanu potvrdu o izvršenoj preobuci s kojom će u Direktoratu podneti zahtev za ispit. Nakon dobijanja rešenja za ispit, kandidat pristupa ispitu.

Stažiranje kandidata

Na zahtev kandidata koji je položio ispit za sticanje ovlašćenja instruktora paraglajdinga, Direktorat izdaje rešenje o stažiranju.

U rešenju o stažiranju kandidat se obavezuje da, u roku od 18 meseci od kada je položio ispit za sticannje ovlašćenja instruktora paraglajdinga, dostavi Direktoratu potvrdu centra za obuku o tome da je u centru za obuku, pod nadzorom instruktora paraglajdinga, održao najmanje 10 radnih dana obuke, od kojih najmanje 5 radnih dana praktične obuke, najmanje 3 radana dana teoretske obuke i najmanje 2 radna dana kao rukovodilac letenja.

Na osnovu potvrde centra da je kandidat odstažirao, Direktorat upisuje u dozvolu pilota paraglajdinga ovlašćenje instruktora paraglajdinga.