UPIS POLAZNIKA NA KURS ZA: PILOTA PARAGLAJDERA & INSTRUKTORA PARAGLAJDINGA & TANDEM PILOTA PARAGLAJDERA & PILOTA MOTORNOG PARAGLAJDERA

Poštovani kandidati,
ŠKOLA PARAGLAJDINGA ,,AVIS,, Zlatibor, planira da od 15.Marta 2021. počne sa 1.grupom novih kandidata koji se budu blgovremeno prijavili. Upis kandidata je u toku!

Pilot paraglajdera: kandidati moraju biti stariji od 15 god. (za maloletna lica overeno odobrenje roditelja), lekarsko uverenje za vozače ili kopija vozačke dozvole. Po sastavljanju dokumentacije i upisa u knjigu registra, kandidati će početi sa teoretskom i praktičnom obukom u našem centru sa sartifikovanim instruktorima centra. Po završetku teoretske nastave, kandidati rade interni test iz predmeta koje su odslušali (teorija leta, vazduhoplovna meteorologija, konstrukcija paraglajdera, vanredni postupci i ljudke mogućnosti i ograničenja). Paralelno sa teoretskom obukom, radiće se i praktična obuka (rukovanje paraglajderom na zemlji i niski letovi). U ovom delu obuke, kandidati će napraviti minimum 20 letova. Po završetku PP-1, kandidati nastavljaju sa PP-2 nivo-om obuke (visniski letovi) i izvrše minimum 30letova. PP-3 je napredni nivo obuke (jedrenje na padini) sa minimum 40 letova. PP-4 je poslednji nivo obuke (jedrenje u termici i kraći preleti) sa min. 30 letova. Ukupno minimum 120 letova i 15 sati naleta da bi kandidat prijavio ispit za PILOTA PARAGLAJDERA. Dozvola je trajnog karaktera.Tokom obuke, kandidatima je obezbeđena komplet oprema i stručna organizacija letenja. Preporuka je da posle završetka osnovne obuke (PP-1 i PP-2), kandidati počnu sa nabavkom svoje opreme (polovne ili nove) po preporuci svoga instruktora, kako bi na njoj završili naprednu obuku radi boljeg upoznavanja iste pod stručnim nadzorom svoga instruktora.

Instruktori paraglajdinga: uslov min. 2 god. posedovanja dozvole pilota paraglajdinga, 100 sati letenja, 10 preleta od kojih 2 preko 50km i preporuka instruktora centra za obuku pilota paraglajdinga ili komisije za paraglajdding VSS.

Pilot tandem paraglajdera: uslov min 2 god. posedovanja dozvole pilota paraglajdinga, 100 sati letenja na paraglajderu ili tandem paraglajderu sa min. 10 preleta.

Pilot motornog paraglajdera: uslov dozvola pilota paraglajdera i min. 50 sati letenja.

Za više informacija: E-mail avisparaacademy@gmail.com & www.avisparaschool.com,  Fb stranice: AVIS team & Paraglajding škola AVIS Zlatibor. Takođe možete gledati fajlove svih naših kandidata na YT kanalima : avisparaacademy & cirusbranko. Tel: 381641500334

POSTANITE I VI ČLAN NAŠEG AVIS TIMA !