Obuka

PARAGLAJDING OBUKA

CILJ OBUKE

 • bezbedno i uspešno samostalno upravljanje paraglajderom do nivoa potrebnog za dobijanje  dozvole pilota paraglajdera,
 • pravilno korišćenje elemenata organizacije letenja,
 • pravilno korišćenje paraglajdera i opreme u redovnim i vanrednim situacijama,
 • samostalnost, svestranost i potpunost u pripremi leta,
 • razvijanje letačke kulture i discipline letenja.

Minimum godina

Učenik za pilota paraglajdera mora imati navršenih 15 godina starosti pre prvog samostalnog leta.

Lice koje nije navršilo 18 godina života može pristupiti obuci uz pismenu saglasnost oba roditelja, odnosno staratelja.

Učenik pilot može pristupiti završnom ispitu pred DCV ako ima navršenih 16 godina života.

Medicinski zahtevi

Učenik pilot mora da ima uverenje o zdravstvenoj sposobnosti pre početka praktičnog dela obuke izdato od strane ovlašćenog vazduhoplovnog medicinskog centra prema kriterijmima JAR-FCL-1 za klasu I ili klasu II .

PLAN OBUKE

Teoretska nastava

Kandidat za dozvolu pilota paraglajdera pre početka obuke mora odslušati teoretsku nastavu iz sledećih predmeta:

 • Vazduhoplovni propisi 2 časa
 • Poznavanje paraglajdera i opreme 3 časa
 • Vanredni postupci 3 časa
 • Ljudske mogućnosti i ograničenja 6 časova
 • Meteorologija 8 časova
 • Principi letenja 6 časova
 • Osnovi navigacije 2 časa

 Ukupno teoretske nastave 30 časova i urađen interni test.

Obuka u vazduhu

Para-pro 1:
Ukupno 20 letova

Para-pro-2:
Ukupno 30 letova

Para-pro-3:
Ukupno 60 letova

Para-pro-4:
Ukupno 10 letova

Ukupno: minimum 120 letova.

Ukupno trajanje obuke – minimum 55  radnih dana
Praktična obuka mora biti završena u roku od 18 meseci.